Bugün okulumuzda FENBEG sınavı uygulanmıştır.

🔬👩🏻‍🔬🧑🏻‍🔬FENBEG, öğrencilerin karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler önermesini öne çıkaran, bir probleme birden fazla bakış açısı geliştirme, yaşantıları etkileyen olguları bilimsel olarak açıklama ve bilimsel muhakeme düzeylerini ölçerek onların bilimsel okuryazarlığa ulaşmalarına yardımcı olmak için geliştirilen benzersiz bir uygulamadır. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilimin rolünü anlamlandırmalarına katkı sağlar.