Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersindeki eğitim öğretim programı, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda haftada iki ders saati olarak yürütülmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersiyle ilgili temel amacımız;

 • Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatında edindiği bilgileri dini, ahlaki değerlerle bütünleştirebilen, hayatına uygulayan, manevi değerlerine bağlı, hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan bireyler yetiştirmektir.
 • Öğrencilerimizin aile, eğitim, sosyal ve kültürel hayatında karşılaştığı sorunları dini ve ahlaki değerlere bağlı kalarak çözümlemesi ve bu değerlere uygun bir yaşantıya sahip olmasıdır.

İlkelerimiz:

 1. İnsanda doğuştan gelen inanma ihtiyacını, doğru ve sağlıklı bir şekilde temellendirmek.
 2. Temel din duygusunun eksik ve yanlışlarını giderip temellendirmek.
 3. Toplumsal değerler olan, dürüst olma, güvenilir olma, emanete sahip olma, sorumluluğun bilincinde olma, adaletli olma, yardımsever olma, kardeşlik duygusu bilincinde olma gibi değerlere sahip bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmak.

Peygamber Efendimizin örnek hayatı, İlmihal Bilgileri ve Temel Dini Bilgiler de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri içerisinde yeri ve zamanı geldikçe işlenmektedir.

Önemli dini gün ve bayramlar, fırsat eğitimi kapsamında değerlendirilmekte ve özel önem verilmektedir.

Şefkat İlk ve Orta Okulu Din ve Ahlak Eğitimi Programı

 1. Din Kültürü ve Ahlak Eğitimi (4.Sınıftan 8.Sınıfa ikişer ders saati)
 2. Kur’an-ı Kerim (Okul Öncesinden 8.Sınıfa, Ana sınıfı 5, 1.Sınıf 3, diğer sınıflar 2’şer saat))
  • Kur (Yeni Başlayanlar)
  • Kur (Tecvit)
  • Kur (Makam, tecvit)
  • Kur (İleri Düzey)
 3. Değerler Eğitimi (Okul Öncesinden 3.Sınıfa ikişer ders saati)
  • Ahlak (3 Kur)
  • İlmihal (3 Kur)
  • Siyer (3 Kur)

Değerler Eğitimi ve Kuranı Kerim Dersleriyle İlgili Esaslar: 

  • Sene başı genel bir tarama sınavı yapılarak öğrencilerin kurları belirlenir.
  • Her öğrenci bireysel olarak takip edilir.
  • Dönem sonlarında öğrencinin gelişimi ile ilgili bir rapor hazırlanır ve velilere gönderilir.
  • Kuranı Kerim eğitiminde hatim yapma yerine düzgün okumaya ve Kuranıkerim’e karşı olumlu tutum kazandırma konularına ağırlık verilir.
  • Kuranı Kerim derslerinde sınıflar öğrenci sayısına göre iki ya da üç gruba ayrılarak özel ofislerde dersler yapılır.
  • Değerler eğitiminde “Güzel ahlak” konusu daima öncelikli konumuzdur.