Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Proje Ve Olimpiyat Çalışmaları

a.     Özellikle TÜBİTAK projelerine bütün alanlarda başvuru yapılır.

b.     Okul genelinde proje tabanlı eğitim uygulamalarına ağırlık verilir.

c.      Öğrenciler her fırsatta bilimsel çalışmalara, deney yapmaya, proje yapmaya teşvik edilerek bilimsel araştırmalara ilgileri artırılmış olur.

d.     Uluslararası Bilim Temelleri (URFODU) için her alanda özel gruplar oluşturularak hazırlık yapılır.

e.     Öğrenci proje ödevlerinde niteliğin artırılması için çaba harcanır.

f.       Bilim Şenliği öğrencilerin bilimsel çalışmalarını sunduğu, paylaştığı bir etkinlik alanına dönüşür.

g.      Matematik olimpiyat çalışmaları için ayrı bir ekip oluşturulur ve hazırlık yapılır.

h.     Robotik, kodlama, maker, STEM alanlarında düzenlenen yarışmalara katılım sağlanır.

i.       Sosyal içerikli, toplum hizmeti, değerler eğitimi alanlarında da projeler teşvik edilir.

 

j.       Yabancı Dil alanında eTwinning gibi uluslararası projelere de ağırlık verilir.