Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Matematik

Okulumuzdaki matematik dersleri, ileri bilgi ve teknoloji desteğiyle öğrencilerin araştırma ve sorgulama, iletişim ve eleştirel düşüncelerinin gelişimine odaklı tasarlanmış, fikir ve sorularını rahatlıkla paylaşabilecekleri ortamlardan oluşur. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde aktif katılımcı olmaları vurgulanır. Program olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular, eğitim teknolojileri ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. MEB müfredatının yanı sıra, özellikle 8. sınıflarda, LGS sınavlarına yönelik test sorularının çözümlerine de yer verilir. 5-8 sınıflarındaki tüm öğrencilere, matematik alanında özel destek programı uygulanır. İleri düzeyde olanlara olimpiyat matematiği verilir. Okulumuzda matematik öğretiminde kur sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz sene boyunca, TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları, MEB Matematik Olimpiyatları, Tales, gibi ulusal yarışmaların yanı sıra, Urfodu, Kanguru gibi birçok uluslararası aktiviteye katılım konusunda da desteklenir. Okulda her sene, Dünya Pi Günü’nü içine alacak şekilde Matematik Haftası düzenlenir. Matematik haftasında amaç, her seviyedeki öğrenciye uygun bir yarışma, oyun ve aktivite ile matematik biliminin heyecanını ve coşkusunu, tüm okul bünyesinde kutlamaktır.