Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

 1. Rehberlik Servisimiz, koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla tüm öğrencilerin yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak onların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışır.
 2. Öğrencilerimizin problem çözme becerisine sahip, farklılıklara saygılı, akranlarıyla ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen, karar verme becerileri gelişmiş, farkındalığı güçlü, çevresine ve çevresindeki olaylara duyarlı, empati kurabilen, benlik kontrolügüçlü birer insan olmalarını hedefliyoruz.
 3. Veriye dayalı, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenecektir.
 4. Görüşmeler, öneriler, süreç kayıt altına alınarak okul takip programına girilecektir.
 5. Öğrencilerle ilgili gelişimsel analizler hazırlanacaktır.
 6. Özel GOP Şefkat ilköğretim Okulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinde 3 kadrolu rehber öğretmen, 1 ders ücretli rehber öğretmen görev alır. Bu uzmanlar disiplinler arası işbirliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Öğrenci gelişiminin takibi için öğrenci bilgileri düzeyler arasında etik kurallar çerçevesinde paylaşılır.
 7. Sene boyunca her öğrencimize ulaşmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin temel değerleri ve alışkanları kazandıkları ailelerini de tanımak, çeşitli konularda öğrenci faydası gözetilerek işbirliği yapmak ve onlara rehberlik etmek önemsediğimiz bir konudur. Gerektiğinde velilerimize ev ziyareti de yapılabilir.
 8. Akademik başarıyı artırmak için öğrencilerimizin çalışma alışkanları edinmelerini sağlamak, öğrenmeyi öğretmek ve öğrencinin gelişim alanlarını tespit edip bir plan dâhilinde gerekli desteği sunmak da temel sorumluluk alanlarımızdandır.
 9. Rehberlik servisi ile aylık değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Bu toplantıların planlaması, takibi, yazmanlığı, alınan kararların takibi gibi konularından Kübra Tepehan sorumludur.
 10. Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün yapacağı çalışmalar;
 11. Bireysel veli-öğrenci ve veli-öğretmen görüşmeleri,
 12. Sınıf rehberlik çalışmaları,
 13. LGS rehberlik çalışmaları ve kariyer günleri
 14. Akran destek programları,
 15. Grup çalışmaları,
 16. Veli-öğrenci-öğretmen seminerleri,
 17. Oryantasyon çalışmaları,
 18. Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamaları ve gözlemler)
 19. Değerler eğitimi
 20. Öğrenci kayıt kabul süreci