Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Sosyal Bilgiler

Okulumuzda Sosyal Bilgiler programı, 5, 6 ve 7. Sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler, 8. Sınıfta ise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri olarak verilmektedir. Sosyal Bilgiler derslerinin temel amaçları; sosyal bilimlerin bilgi ve becerilerini edinmiş, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip, Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavramış bireyler yetiştirmektir. Esas olarak beceri odaklı tasarlanan derslerde, yaşadığımız çağın ekonomik, sosyolojik ve doğal/çevresel koşullar, bu koşulları ortaya çıkaran nedenler, geçmişten bu yana yaşanan değişim ve süreklilik gösteren durumlar ele alınır. Yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini, vatan olma sürecini, vatan sevgisini, temel insani değerleri bu derste kazanır öğrencilerimiz. Sosyal bilgiler derslerimiz drama, oyunlaştırma, gezi, gözlem, araştırma, sunum yapma gibi yöntemlerle zenginleştirilmektedir. Grup çalışmalarına özel önem verilmektedir. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerimiz akademik etkinliklerin yanı sıra başta TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası sosyal içerikli yarışmalara da katılmaları teşvik edilir. Müfredat dışı diğer etkinlikler arasında İstanbul’daki Milli Saraylara ve müzelere ziyaretlerle müzede bir ders etkinliği sayılabilir. Bölüm ayrıca her sene Osmanlıyı Anlamak, Ortadoğu’da Olup Bitenler, Kudüs, Çanakkale Zaferi, İstanbul’un Fethi ve Kurtuluş Savaşı konularında konuşma yapmak üzere uzmanları okula davet ederek her sınıf seviyesinde öğrencinin bu konuşmalardan faydalanmasını sağlar.