Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Ortaokul

Öğrencilerimizi bireysel yeteneklerinin yanında, akademik, sosyal, ruhsal ve fiziksel olarak “her yönüyle” geliştirecek bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla yola çıkan okulumuz ortaokul döneminde de büyük bir titizlikle çalışmalarına devam etmektedir.

 

Ortaokulda şu alanlara özellikle önem verilmektedir:

·       Her branştan deneyimli kadromuz ile öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören zenginleştirilmiş bir müfredat takip ediyoruz. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, sunma,  analiz-sentez ve değerlendirme gibi üst düzey becerileri ölçen ölçütlere ağırlık veriliyor.

·       Her zaman yeniliklere açık, okuyan, araştıran, sanat ve sporla kendini geliştiren, bilimsel çalışmalara meraklı, çevresiyle uyumlu, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için bütün ekip olarak çaba gösterilir. 

·       Ana dilin yanı sıra en az bir yabancı dili öğrenmenin ve bilmenin günümüzde olmazsa olmaz bir meziyet olduğu bilincindeyiz. Bu sebeple 5. sınıflarımızda ağırlıklı yabancı dil uygulaması sürdürülmektedir. Yine bütün sınıflarımızda İngilizcenin daha kalıcı öğrenilmesi için çok çeşitli etkinlikler ve projeler yürütülmektedir.

·       Yetenek ve beceri gelişimine özel olarak önem veriliği için öğrencilerimize hafta için 25 civarında kulüp, hafta sonları ise 15’e yakın atölye imkânı sunulmaktadır.

·       LGS sınavlarına özel olarak hazırlık programı yürütülmektedir.

·       Matematik ve Fen derslerinde kur sistemi uygulanmaktadır. Özellikle okuma anlama ve temel matematik alanında desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize özel destek eğitim programları yürütülmektedir.

·       Bütün derslerimizde zenginleştirme, farklılaştırma, oyunlaştırma, drama, sunum, gezi gözlem gibi yöntemler kullanılmaktadır.

·       Ders dışı sosyal, kültürel, sanat ve spor etkinliklerine özel olarak önem verilmektedir.

 

Değerler Eğitimi

İçinde yaşadıkları toplumun bir ferdi olarak öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri, sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, adalet, çalışkanlık gibi insani ve toplumsal değerleri bilmelerini ve bir davranış biçimi olarak özümsemelerini hedefliyor ve eğitim sistemimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Değerler eğitimi, bir ders olmasının ötesinde okulun her yerinde bütün bireyleri tarafından yaşatılan bir anlayış olarak görülmektedir.

 

Olumlu Disiplin Anlayışımız ve İçsel Motivasyon

Öğrencilerimizin sorumluluk almalarını ve davranışlarının sonuçlarından sorumlu olmalarını önemsiyoruz. Okul ortamının bütünlüğü içinde kullandığımız olumlu dil, geribildirim, cesaretlendirme ve beden dilinin kullanımı disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Bu yöntem ile öğrencilerimizin ödül ve cezaya bağımlı olmadan özdenetim geliştirmesini destekliyoruz. Bizim için gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, öğrencilerimizin doğru davranış göstererek bu davranışı içselleştirmesidir.