Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

İngilizce

Yabancı Dil Yaklaşımımız

Şefkat Okulları olarak ana dilinden başka uluslararası iletişimde yaygın olarak kullanılan dillerden biri olan İngilizceyi alanında yetkin öğretmen kadromuzla etkin bir şekilde kullanarak her ortamda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Okulumuzda İngilizce:

Ana sınıflarından itibaren yabancı dil farkındalığı oluşturma, dil öğrenme ile ilgili önyargıları ortadan kaldırarak dili kullanma özgüveni kazanma ve eğlenerek öğrenme hedefiyle yola çıktığımız derslerimizde dramatizasyon, kes-yapıştır, hayal et-üret- anlat, konu pekiştirici oyun ve yarışmalarla zenginleştirilmiş interaktif bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.

4 Temel Beceride İngilizce;

Yazma: Okulumuzda yazma etkinliklerinde, öğrenciler seviyelerine göre öğrendikleri ve bildikleri becerileri geliştirerek kullanır. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini yazarak ifade ederler. Buradaki amaç İngilizce’nin etkin ve üretken bir şekilde kullanılmasıdır. Ayrıca öğrencilerin kompozisyon-paragraf-mektup-elektronik posta vb. yazma çalışmalarıyla ders içinde etkin bir rol almaları amaçlanmaktadır. Yazma çalışmaları eleştirel ve yaratıcı bir bakış açısı ile yürütülür.

Okuma: Okulumuzda öğrenciler  yaş, seviye ve ilgili hedeflere uygun olarak okuma çalışmaları yaparlar. Öğrencilerin doğru ve iyi okumaları, okuduklarını anlamaları, kavramaları, okuduklarını yorumlayarak, sorulan soruları cevaplandırabilmeleri hedeflenir.

Konuşma: Okulumuzda öğrenciler programın hedeflerini takip ederek yaş ve seviyelerine uygun olarak konuşma çalışmaları yaparlar. Öğrencilerin bir konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini doğru, yerinde ve iyi aktarabilmelerini; İngilizceyi akıcı bir biçimde kullanarak kendilerini ifade etmeleri hedeflenir.

Dinleme: Okulumuzda öğrenciler takip edilen hedeflere göre dinleme etkinlikleri yaparlar. Öğrencilerin dinlediklerini anlamaları, kavramaları ve yorumlamaları ile ilgili etkinlikleri doğru yapabilmeleri hedeflenir.

 

YABANCI DİL GELİŞİMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLERİMİZ

Etkinlikler:  Öğrencilerin akademik başarılarının yanısıra, dili eğlenerek edinip pekiştirmeleri ve farklı ortamlarda kullanabilmeleri amacıyla birçok yarışma ve etkinlik düzenlenir;   

 

·       İngilizce Tiyatro Gösterimleri,

·       Back to School Etkinlikleri

·       Snapword, Book Cover, Short Story  başlıklı yarışma ve sergi gösterileri,

·       Big Challenge Day ve Quiz Show bilgi yarışmaları,

·       TED, Junior Cooks stant ve sunum etkinlikleri,

·       100. Gün ve Fun Day sahne programları,

·       Winter Camp ve Game Night kamp programları,

·       Big Bus City Sightseeing, Meet a Native gezileri,

·       Şefkat Talks sunum programları

Yarışmalar: Öğrencilerimiz Urfodu Bilim Temelleri, Scrabble , Readasaurs  gibi yıl içinde düzenlenen birçok yarışmaya katılım gösteririr.

Projeler:Öğrencilerimiz yabancı arkadaş edinme, yabancılarla etkileşime girip etkinlik düzenleme  hedefiyle e-twinning projelerine katılım sağlarlar.

Yabancı dilde ürün ortaya koyma anlamında ise her sınıf seviyesinde TOEFL Young Students Series Go English projelerine katılım gösterirler.

Ölçme Değerlendirme:

Okulumuzda öğrencilere, (CEFR) Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesindeki seviyelerini belirlemek ve gelişimlerini takip etmek amacıyla yılda 4 kez belirli aralıklarla uluslararası geçerliliği olan PQS Esol English Language Asssessment sınavları uygulanır.

Ders Çeşitliliği: 1 ve 2. Sınıflarda yabancı öğretmenlerle İngilizce Drama dersleri, 3. Sınıftan itibaren skills dersleri, 5. Sınıflarda ise yoğunlaştırılmış İngilizce Programı uygulanır. Haftalık ders saatlerinin dışında ihtiyaç duyan öğrenciler için İngilizce Destek Eğitim Programı uygulanır.

Kullanılan Dijital Uygulamalar:   

Okulumuzda İngilizce eğitimini sınıf dışına çıkarıp eve taşımak ve öğrenilenleri 4 temel dil becerisi kapsamında tekrar ettirmek hedefiyle DEPP ( Designing English Practice Programme) kullanılır.

Yabancı dilde okuma alışkanlığı kazandırmak, kulak dolgunluğu oluşturup telaffuz gelişimini desteklemek ve kelime öğrenimini arttırmak amaçlı Scholastic Literacy Pro dijital kütüphane uygulaması kullanılır.

Kulüpler: İşbirliğini, özgüveni, üretkenliği, hayal gücü ve takım ruhunu geliştirmeyi amaçladığımız Drama ve Speaking Kulüplerinde öğrencilerin hedef dili, iletişim aracı olarak kullanarak birçok ürün ortaya koymalarına imkân sunulur.

Yurt dışı Yaz Kampı: Öğrencilerimizin farklı kültür ve medeniyetleri tanıyarak, dilin doğal ortamında kullanımını gözlemleyip korkularını yenmek amacıyla yurtdışı gezileri düzenlenmektedir

Sınıf Ziyaretleri: Express Publishing eğitmenleri yıl içinde belirli aralıklarla sınıflarımızı ziyaret ederek speaking etkinlikleri yaptırır ve öğrencilerimizin gelişimlerine dair geri bildirim verirler.

Öğretmen Eğitimleri:

Her öğretmen bir öğrencidir sözünden yola çıkarak yabancı dil öğretmenlerimiz Express Publishing yayınevinden yabancı eğitmenlerle aylık workshop çalışmaları yapar, ulusal ve uluslararası düzenlenen ELT seminer ve konferanslarına katılım gösterirler.