Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Bilişim Teknolojileri ve Robotik Kodlama

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim ELMAS

Şefkat Okulları’nda Robotik Kodlama dersi; ilkokul, ortaokul ve lisede uygulanmaktadır. Robotik Kodlama dersinin önemi göz önünde bulundurularak tüm kademelerde eğitim verilmektedir. Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de öğrencilerimiz kodlama ve robotik temelli eğitim görmektedir. Kodlama ve robotik çalışmaları ile öğrencilerin algoritmik düşünme yeteneği geliştirilerek, sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri, yaratıcı düşünme becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir. Yeteneği ve ilgisi olan öğrenciler sosyal etkinlik ve Şefkat Akademi atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirmekte, fuar ve turnuvalara hazırlanabilmektedir. Gençlerin ve çocukların iyi birer eğitim alabilmesi geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Şefkat Okullar’ında öğrencilerimizi kodlama ve robotik eğitimi ile geleceğe hazırlıyoruz.

Robotik kodlama nedir?

Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Çünkü robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir. 

Robotlar ise sensörleri sayesinde çevresini algılayan, aldığı bu girdileri yorumlayarak sonuçlar üreten ve bu sonuçları çıktı olarak verebilen aygıtlardır. Bu da bizlere göstermektedir ki günümüzdeki birçok iş ve işlemler robotların doğru bir şekilde tasarlanıp kodlanması sayesinde gerçekleştirilebilir. Çünkü insanlarda sahip olduğu duyular sayesinde çevresindeki bilgileri alıp, beyni sayesinde bunları işleyip sonrasında organları kullanarak sonuçlarını dışarıya aktarmaktadır.

Çocuklar Kod Yazmayı Öğrensin?

Çocuğunuz Kodlamayı Neden Öğrenmeli?

ü  Algoritma kurma ve algoritmik düşünce becerisini geliştirir.

ü  Yaratıcılığı artırır ve problemlere farklı bakış açısıyla bakmayı sağlar.

ü  Analitik düşünme ve problem çözme becerisini geliştirir.

ü  Sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölmeyi öğretir.

ü  Günümüzde temel bir gereksinim hâline gelen ve her geçen gün önemi artan bir beceriye sahip olmayı sağlar.

ü  Döngü, koşul ve sıralama gibi kavramların erken yaşta ve çok daha kolay öğrenilmesini sağlar.

ü  Basit oyunların ve uygulamaların geliştirilebilmesine yardımcı olur.

ü  Dikkati güçlendirir.