Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Halk Oyunları

Halk oyunları dersinin çocukların sosyal, duygusal ve karakter gelişiminde sağladığı katkılar şunlardır:

ü  Disiplin açısından halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkarmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkati kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.

ü  Halk oyunları dersi çocukların sorumluluk duygularını da geliştirir. Kullanılan malzemeleri (mendil, kaşık, def vs.) çocuklar derse gelirken yanlarında getirip, ders çıkışında da onları dolaplarında muhafaza etmeleri gerektiğini öğrenirler.

ü  Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmaları, içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkarılan bir gösteri, çocuklarda “başardım” duygusunun açığa çıkmasını ve “daha iyisini yapabilirim” şeklinde motive olmalarını sağlar.

ü  Sayısal zekanın gelişmesinde de halk oyunları dersi önemlidir.

ü  Ritim ve denge duygusunun gelişmesi, çocukların okuldaki diğer derslerine olumlu etki eder. Dikkatlerini daha kolay toplamalarını sağlar. Ritmi yakalayan çocuklar grup çatısı altında bir olmayı ve grupla hareket etmeyi öğrenirler.  

ü  Halk oyunu dersi alan çocukların bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar.

ü  Halk oyunları çocuklara estetik kazandırır. Çocukların sanat duygularını pekiştirir.