Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Düşünme Becerileri

Günümüzde okul çağındaki çocukların en temel sorunlarından birisi düşünmeyi öğrenmektir. Düşünen ve üreten bireylere ihtiyacın gün geçtikçe arttığı çağımızda, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu temel düşünme becerilerini bu dersimizde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Düşünme becerileri çalışmalarımızda hedeflenen temel düşünme stratejileri şunlardır:

  • 1.     Analitik düşünme,
  • 2.     Eleştirel düşünme,
  • 3.     Yaratıcı düşünme,
  • 4.     Yansıtıcı düşünme,
  • 5.     Iraksak düşünme,
  • 6.     Analojik düşünme,
  • 7.     Lateral düşünme.

Derslerimizde öğrenci seviyelerine uygun, hedeflenen stratejilerin kullanıldığı özgün materyaller ve kaynaklar kullanılmaktadır. Ayrıca yine bu dersimizde dikkat ve konsantrasyon etkinliklerine yer verilerek öğrencilerimizin düşünme ve dikkat alanında gelişimleri sağlanmaktadır.