Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Ana Sınıfımız

Şefkat Koleji Ana sınıfı olarak 5–6 yaş öğrencilerini önce hayata, sonra da ilköğretime hazır hale getirmek için alanında uzman öğretmen ve eğitimci bir kadro ile çalışıyoruz. 

 KULLANILAN EĞİTİM TEKNİKLERİ

Eğitim ve öğretimde çoklu zekâ kuramını temele alarak, öğrenci merkezli eğitim metodu ile derslerimizi işliyoruz. Böylece öğrencilerimizi hem grup içerisinde hem de bireysel olarak gözlemliyor ve geliştiriyoruz. 

 TEMEL DERSLER

Türkçe-Dil Etkinlikleri

 Her gün Türkçe dersleri ile güzel dilimizi etkili kullanmayı, kendisini doğru ifade edebilmeyi öğrenen öğrencilerimizin zengin bir kelime dağarcığı oluşuyor. Haftalık olarak deyim ve atasözlerini anlamlarına uygun olarak öğreniyor ve yorumluyor. Kavramlar dünyasına hızlı ve etkili bir giriş yapıyorlar. 

Matematik

Matematik dersleri ile ritmik birer, ikişer, beşer, onar, yüzer sayma; sayıları yazma, basit toplama, çıkarma işlemleri yapmayı anasınıfımızda öğreniyorlar. Geometrik şekilleri ve özelliklerini öğreniyorlar. Ayrıca gruplama, sıralama, grafik okuma ve daha birçok matematik becerisi kazanıyorlar.

Fen Ve Doğa 

Kendisini, doğayı ve uzayı keşfetmek üzere çıktığımız fen dersleri en keyif aldığımız etkinlik haline dönüşüyor. Deneyler yapıyor, tahminlerde bulunuyor, gözlem yapıyor, araştırıyor ve şaşırıyoruz. Fen derslerini destekleyen alan gezilerine gidiyoruz. 

Sanat Etkinlikleri

Sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin üretkenliklerini destekliyoruz. Ayrıca ince motor becerilerini geliştiriyoruz. 

Düzenli olarak yaptığımız çizgi çalışmaları ile ilköğretime ve yazıya hazırlıyoruz.

Drama Ve Oyun

Drama ve oyun dersleri ile keşfetme, sosyal ilişkiler, üretkenlik ve çok yönlü eğitim sağlıyoruz.

BRANŞ DERSLERİ

Öğrencilerimiz branş öğretmenleri tarafından aldıkları eğitimle hayata ve ilköğretime daha donanımlı hazırlanıyorlar. Bu kapsamda aşağıdaki branş derslerimiz mevcuttur.

  1. İngilizce 
  2. Resim
  3. Müzik 
  4. Düşünme Becerileri
  5. Satranç 
  6. Değerler Eğitimi
  7. Spor ve Fiziki Etkinlikler
  8. Halk Oyunları
  9. Kuranı Kerim

GEZİLER

Yaşayarak öğrenmek bizim en temel ilkelerimizden birisidir. Sene boyunca ayda en az bir gezi düzenliyoruz. Amacımız öğrenmek ve öğrenmek kadar önemli bir gerçek olan eğlenmek…

Meslekleri tanıtmak ve çevrelerine karşı duyarlılıklarını artırmak için itfaiye, hastane, fırın, postane, fabrika gezileri…

Uzayın derinliklerini keşfetmek için Nahum Gözlem Evine, hayvanları tanımak için Yunus Gösteri Merkezine, Darıca Hayvanat Bahçesine..

Sosyal duyarlılıklarının gelişmesi için huzur evine ve hayvan barınağına…

Sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemek için geleneksel Eyüp Oyuncaklarını Yaşatma Derneğine…

Sağlıklı yaşam kuralları için Gülhane Parkında sabah sporuna…

Ve eğitici tiyatrolara gidiyoruz…

 ETKİNLİKLERİMİZ

Eğitim ve öğretim çalışmalarımızı velilerimizle paylaşmak için dönem boyunca yaptığımız sanat çalışmalarından oluşan kapsamlı bir sergi günü düzenliyoruz.

Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek için “Ben Büyüyünce” adlı sunum günümüz ve sene sonunda müsamere çalışmamızla hünerlerimizi sergiliyoruz. 

“Orman Okulu” projemiz: Ayda iki gün olmak üzere okulumuza yakın bir ormanlık alanda yapılan ders ve etkinlikleri kapsar.

 KARAKTER EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini desteklemek için düzenli olarak yürüttüğümüz Karakter Eğitimi programı ile her ay bir değer(karakter) ele alıyoruz ve o ay boyunca o değer ile ilgili etkinlikler, geziler, drama ve hikâye uygulamaları yapıyoruz. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş cömertlik, vefa, saygı, adap, paylaşmak, doğruluk vb. değerleri minik kalplere işliyoruz.

 VELİ PROGRAMLARI 

Şefkat Koleji Anasınıfı olarak eğitimde veli işbirliği ve katılımını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda velilerimizle düzenli bir iletişim içerisindeyiz. Veli çayları, veli ziyaretleri, bizlerin ve velilerimizin talepleri doğrultusunda düzenlenen veli eğitim seminerleri…

Ayrıca sene boyunca velilerimize öğrencileri sınıf ortamında görme fırsatları sağladığımız aile katılımı çalışmaları yürütülmektedir.