Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Değerler Eğitimi

Amaç: Öğrencilerimize temel insanî değer ve karakterleri kazandırmak; kişisel, sosyal akademik, mesleki bilgi ve becerilerini davranışa dönüştürmüş, kendi değerlerinden feragat etmeden ilim ve teknolojiyi kullanan öğrenciler yetiştirmek.

Ahlaki ve toplumsal yozlaşmadan en çok etkilenen gençlerimizi potansiyel suç grubu olmaktan çıkarıp toplumun müspet manada değişim ve gelişim mimarları haline getirmek

Gerekçe: Karakter ve sosyal beceri eksikliği sadece sosyal hayatı değil, akademik, mesleki ve tüm yaşam alanlarını etkileyeceğinden bu programın uygulanması önem arz etmektedir.

Yöntem: Karakter eğitimi, okul içinde ve dışında gerçekleştirilen formal veya informal uygulamalarla verilir. Rehberlik çalışmalarının temelini oluşturur.

Karakter Eğitiminde Okulumuzun Konumu: “ Sadece Öğrenciyi Değil İlgili Herkesi Eğiten ve Eğitim Süreçlerine Katan” ,  “Sadece Barındıran ve Öğreten Değil Eğiten ve Ahlaki Vasıflarla Donatan Okul” rolünde olmak.

Uygulama

ve 4.Sınıfta Bahcevan 9-11 Yaş 1.kitap

Sınıfta Bahcevan 9-11 Yaş 3.kitap

ve 7.Sınıfta Bahcevan 12-14 Yaş 1.kitap

Sınıfta Bahcevan 12-14 Yaş 3.kitap

Okuma saatlerinde sınıf öğretmenlerimiz bu kitaplardan ilgili değerleri işlerler.

Her ay bir değer(sorumluluk, dürüstlük, şefkat, büyüklere saygı vb..) belirlenir ve bu değer ilgili zümre tarafından tüm okulda etkin bir şekilde işlenir.

Değerler Eğitimi, Kuranı Kerim ve Din Öğretimi 

 

  1. Sene başı genel bir tarama sınavı yapılarak öğrencilerin kurları belirlenecektir.
  2. Her öğrenci bireysel olarak takip edilecektir.
  3. Dönem sonlarında öğrencinin gelişimi ile ilgili ölçme değerlendirme yapılarak bir rapor hazırlanacak ve velilere gönderilecektir.
  4. Değerler Eğitimi konusunda, benimsemiş olduğumuz “örtük, sarmal sistem, herkesin sorumluluk alması ve örnek rol model olması” prensibi              çerçevesinde çalışmalar yürütülecektir.
  5. Okuma saatleri, rehberlik saati, Cuma saati, yatılı kamplar değerlerin kazandırılması için azami şekilde değerlendirilecektir.
  6. Değerler Eğitim için komisyonca belirlenen kitap ve kaynaklar titizlikle kullanılacaktır.
  7. Değerler eğitimi konusunda ailelerle daha sıkı bir işbirliği yapılacaktır.
  8. Kuranı Kerim eğitiminde hatim yapma yerine düzgün okumaya ve Kuranıkerim’e karşı olumlu tutum kazandırma konularına ağırlık verilecektir.
  9. İlmihal bilgileri her öğrenciye verilecektir.
  10. Kısa sure ve duaların öğretilmesine önem verilecektir.
  11. Sevgi temelli ve şuur eksenli bir din öğretimi yapılacaktır.
  12. Değerler eğitiminde “Güzel ahlak” konusu daima öncelikli konu olacaktır