Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Beden Eğitimi ve Spor

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Beden Eğitimi derslerinde oyun ve fiziki etkinlikler dersi programı uygulanmaktadır. Öğrenim programı MEB müfredatı kapsamında “Hareket Yetkinliği, Aktif ve Sağlıklı Hayat” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Müfredat öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri ve farklılıkları gözetilerek hazırlanmaktadır. MEB müfredatı programa dâhil edilen Jimnastik, Okçuluk, Masa Tenisi gibi farklı ve özgün spor branşlarıyla zenginleştirilmektedir. Beden eğitimi programını uygularken hedefimiz öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak kendilerine uygun olan sporu tanıyıp hayat boyu düzenli spor yapma alışkanlığını kazanabilmeleridir. Yine Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları egzersiz alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyoruz. Öğretilen ve oynatılan geleneksel çocuk oyunları öğrencilerin Beden Eğitimi derslerini sevmelerini sağladığı gibi fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkıda bulunur.