Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Ölçme ve Değerlendirme

 

1-   Öğrencilerin yetişme seviyelerinin belirlenmesi; akademik gelişimleriyle birlikte, eleştirel düşünme, araştırma, okuma, grupla çalışabilme becerilerini de ölçecek şekilde alternatif değerlendirme yöntemleriyle yapılır.

 

2-   Bütün öğrenciler, okulda gerçekleştirilmekte olan proje ve etkinliklere katılımları ve grup çalışmalarına yapmış oldukları katkılarıyla değerlendirilir.

 

3-   1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri yazılı sınav olmazlar. Bunun yerine öğretmen dönem sonlarında, öğrencilerinin dönem boyunca gelişimlerini gözlemler, onların ortaya koyduğu ürün ve çalışmaları değerlendirir.

 

4-   4.  sınıf öğrencilerinin değerlendirilmesi:

·     Öğretmenler, öğrencilerin bireysel ve grup çalışması yaparak araştırma becerilerini geliştirmelerini ve grup çalışmalarına katılımlarını yüksek tutmayı hedefler. Öğrencilerin değerlendirilmesinde, onların gelişimlerinin yanı sıra gruplarındaki katılım düzeylerini de göz önünde bulundurur.

·     Öğrenciler, I. ve II. Dönem her dersten ikişer yazılı yoklama olurlar.

 

5-   Sınıf ya da ders öğretmeni her üniteden (Tema) sonra kazanımlarla ilgili bir “Kazanım Değerlendirme Sınavı”  yapar ve bir sonraki çalışmanın ya da dersin pekiştirici safhasını buna göre belirler.

6-   5.,6., 7. ve 8. Sınıflardaki  bütün öğrenciler; temel derslerden, haftalık ders saatlerine göre, bir dönemde en  az iki  yazılı yoklama olurlar.

 

7-   LGS hazırlık çalışmaları, 7. ve 8. sınıfları kapsayacak şekilde 2 yıla yayılarak yapılır.

8-Deneme Sınavları: 4.5.6.Sınıflar yılda en az 6 deneme, 7.Sınıflar 16 deneme,  8.Sınıflar ise 32 deneme sınavı olurlar.

   9-PQS Sınavları: Uluslararası Dil Sınavı;4,5,6 ve 7.Sınıf Öğrencilerimiz her yıl Eylül, Ocak ve Mayıs      Ayında uluslararası PQS Sınavına Katılırlar. Ayrıca Mayıs ayında speaking sınavı da yapılır.

  10-Proje Çalışmaları:

Öğrencilerin istedikleri bir ders veya konuda bir problemi ortaya koyma, bununla ilgili araştırmalar yapma, çözüm yolları oluşturma, çalışmalarını maket – model vb. ürünler haline dönüştürerek sunma çalışmalarını kapsar. Öğrenciler yönetmelik gereği 4–5–6–7 ve 8. sınıflarda en az bir  dersten bir proje yapmak  zorundadırlar. Proje Listeleri ŞUBAT ayında netleşir ve öğrenci hangi dersten proje aldıysa bununla ilgili çalışmasını yapar.  

 

5.6.7 ve 8. Sınıflarda proje kulübünü seçen öğrenciler kulüpte öğretmenleri ile belirledikleri konularda araştırmalar yaparak, matematik ve fen derslerinin müfredatına uygun olarak projelerini hazırlarlar. Rehber öğretmenlerinin danışmanlığında başta “TÜBİTAK” olmak üzere çeşitli kurumların düzenledikleri proje yarışmalarına başvurarak bir yıl boyunca oluşturdukları ürünlerinin, yaptıkları çalışmaların okul adına sergilenmesini ve güzel başarılar elde ederek takdir görmeyi beklerler.

 

 

SINAV UYGULAMALARI 

 

Öğretmenler, sınavlarda aşağıdaki yönergede belirtilen uygulamaları yerine getirir. Bu kuralları öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri sınav kurallarına uymaları konusunda yönlendirir ve izler. 

 

SINAV GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN DURUMLAR 

 • Ders materyallerini dolabına yerleştirir. 

 • Lavabo ihtiyaçlarını giderir. 

 • Kalem, kalemtıraş, silgi vb. malzemeleri hazırda bulundurur. 

 • Öğretmenin gelmesini beklemeden yerleşir. 

 • Sınav kâğıdını aldıktan sonra arkadaşlarıyla her türlü iletişimi keser. 

 • Sınav kâğıdını alır almaz belirtilen yerlere ad, soyadı, sınıf ve numarasını yazar. 

 • Sınava, öğretmenin komutuyla başlar. 

 • Soruları olan öğrenciler, sessizce parmak kaldırıp öğretmenin yanlarına gelmesini bekler. 

 • Sınav bitiş saatinden önce sınavı biten öğrenci son kontrollerini yapar ve cevapları görünmeyecek şekilde sıranın üzerine bırakır. 

 • Herhangi bir işle uğraşmadan sessizce sınavın bitmesini bekler. 

 • Öğretmenin komutuyla sınav biter. 

 

GENEL BİLGİLER 

 1. Sağlık sorunu ya da özel nedenlerle sınava katılmayan öğrencinin özrünü sağlık raporu ya da dilekçe ile bildirmesi gerekir. 

       2 – Öğrencilerimiz raporlu iken sınava giremezler. 

 

SINAV GÜNLERİNDE GÖZETMEN ÖĞRETMENİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DURUMLAR 

SINAV ÖNCESİNDE: 

 • Sınav günü, gözetmenlik görevi olup olmadığını kontrol eder. 

 • Sınavdan beş dakika önce, görev yerinde bulunur. 

 • Sınıfın sınav düzenine uygun olup olmadığını kontrol eder. 

 • Sınav zarfını, ilgili ders öğretmeninden teslim alır. 

 

SINAV ESNASINDA: 

Sınav kâğıtlarını dağıtır dağıtmaz öğrencileri; 

 •  Ad, soyadı, sınıf ve numara yazmaları 

 •  Sayfaları kontrol etmeleri ve okunamayan soruların olup olmadığı konularında uyarır. 

 • Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bütün öğrencilerin aynı zamanda, sınava başlamalarını sağlar. 

 • Sınava başlama saati ve bitiş saatlerini tahtaya yazar. 

 • Sınıf defterine ve sınav zarflarına işlemek üzere yeni bir yoklama alır. 

 • Sınav boyunca “gözetmenliğin” gerektirdiği kurallara (sınıf içerisinde sürekli dolaşmak, farklı bir işle meşgul olmamak, vb.) uyar. 

 • Sınavın bitiş saatine kalan zamanı aralıklarla tahtaya yazarak zaman yönetimi konusunda öğrencilere yardımcı olur. 

 • Sınav bitiminde bütün öğrencilerin aynı anda kalemlerini bırakmalarını sağlar. 

 • Sınav kâğıtlarını sayarak sınav zarfını ilgili ders öğretmenine teslim eder. 

 

Not: İngilizce Sınavlarının dinleme bölümünde; öğrencilerin önce soruları okumasını sağlar daha sonra metni dinletir. Dinleme bölümünde öğrencilerin dikkatlerini dağıtmamak için hareket etmekten kaçınır.