Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerimiz fen bilgisini kullanarak çevrelerindeki doğal olaylarla ilgili bilgi sahibi olabilmeleri için hazırlanır. Öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirilir. Öğrenciler bilimsel yöntemleri gözlem, hipotez ve deney yoluyla öğrenir; fen dersinin hedeflerinden biri de bu metotları açıklamak ve öğrencilerin diğer derslerle bağlantı kurarak eleştirel düşünme becerisini geliştirmesine destek olmaktır. Fen Bilimleri düşünme, hissetme ve harekete geçme alışkanlıklarından oluşan bir davranış biçimi geliştirir, bu davranış biçimi dikkat ve merakın bir karışımıdır. Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerimiz 8. sınıfta girecekleri LGS sınavlarına da hazırlanırlar. Teorik çalışmaların yanı sıra laboratuvar çalışmalarına da yoğun bir biçimde yer verilerek öğrencilerin deney, gözlem yapmalarına fırsat verilir. Dersler oyunlaştırma, drama, sunum, deney gibi yöntemlerle zenginleştirilir. Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimiz akademik etkinliklerin yanı sıra başta TÜBİTAK, URFODU gibi ulusal ve uluslararası fen projeleri ve yarışmalara da katılmaları teşvik edilir. Yine yıl içinde yapılan proje ve etkinliklerin sunulduğu Şefkat Bilim Şenliği de yıllardır okulumuzda yapılan çok yararlı bir etkinliktir. Müfredat dışı diğer etkinlikler arasında İstanbul’daki Botanik Parklarına, Teknoparklara, Bilim Merkezlerine ve Bilim Müzelerine ziyarette bulunmak sayılabilir. Bölüm ayrıca her sene sağlıklı beslenme, yiyecekler, kalıtsal hastalıklar, antibiyotik kullanımı, çevre ve iklim değişikliği konularında konuşma yapmak üzere uzmanları okula davet ederek her sınıf seviyesinde öğrencinin bu konuşmalardan faydalanmasını sağlar.