Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

STEM

STEM, “Science, Technology, Engineering, Mathematics”, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. STEM eğitimi, hayat tecrübelerinden faydalanarak özel bilgi ve becerilerin disiplinler arası bir yöntemle öğretilmesi olarak tanımlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM olarak kavramlaşmış olan bu ders, okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilmesi olarak bilinir. Bu bütünleşmenin sonucunda da mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile öğretilmesi sağlanır. STEM derslerinde hedeflenen temel kazanımlar şunlardır:

  • 1.     Bilgiyi Edinme Becerileri,
  • 2.     İletişim Becerileri,
  • 3.     Düşünme Becerileri,
  • 4.     Üretkenlik Becerileri,
  • 5.     Problem Çözme Becerileri.