Şefkat Okulları, 15 Mayıs 2023 tarihinde öğrencilerine ve öğretmenlerine Harbiye Askeri Müzesi’ni ziyaret etme fırsatı sundu. Bu ziyaretin amacı Türk askerî tarihi ve kültürüne ait eserleri yakından görmek ve öğrenmekti.

Ziyaretçiler müzeye vardıklarında rehberleri tarafından karşılandılar. Rehberleri onlara müzenin tarihçesi, koleksiyonları ve salonları hakkında genel bilgiler verdiler. Ardından onlara müzede görecekleri salonların sırasını ve gezme sürelerini anlattılar.

Ziyaretçiler müzede ilk olarak Türk Ordusunun Kuruluşu salonunu gezdiler. Bu salonda Selçuklu Devleti’nin askerî teşkilatı, silahları, savaşları ve zaferleri hakkında rehberlerinden bilgi aldılar. Rehberleri onlara Selçuklu Devleti’nin Türk-İslam medeniyetinin kurucusu olduğunu ve Anadolu’yu Türkleştirdiğini anlattılar. Bu salonda en çok ilgi çeken eserler Selçuklu sultanlarının tuğraları ve savaşlarda kullanılan kılıçlar oldu.

Ardından Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemleri salonuna geçtiler. Burada Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında kullandığı silahlar, bayraklar, kıyafetler ve diğer eşyalar sergileniyordu. Rehberleri onlara Osmanlı Devleti’nin nasıl küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa dönüştüğünü, hangi savaşlarla topraklarını genişlettiğini ve hangi kurumlarla devlet yapısını güçlendirdiğini anlattılar. Bu salonda en çok ilgi çeken eserler Osmanlı padişahlarının portreleri ve fermanları oldu.

Ziyaretçiler müzede en çok ilgi çeken salon İstanbul’un Fethi salonu oldu. Bu salonda İstanbul’un fethinin nasıl gerçekleştiği, hangi strateji ve taktiklerin kullanıldığı, hangi silah ve araçların kullanıldığı anlatılıyordu. Rehberleri onlara İstanbul’un fethinin Osmanlı Devleti için ne kadar önemli olduğunu, İstanbul’un nasıl bir kültür başkenti haline geldiğini ve Fatih Sultan Mehmet’in nasıl bir lider olduğunu anlattılar. Bu salonda en çok ilgi çeken eserler Fatih Sultan Mehmet’in portresi, fermanı, kılıcı gibi kişisel eşyaları oldu.

Ziyaretçiler müzede son olarak Çanakkale Savaşları salonunu gezdiler. Bu salonda Çanakkale Savaşları’nın sebepleri, gelişimi, sonuçları ve etkileri hakkında rehberlerinden bilgi aldılar. Çanakkale Savaşları’nda kullanılan silahlar, mermiler, bombalar, mayınlar gibi savaş malzemeleri de bu salonda sergileniyordu. Ayrıca Çanakkale Savaşları’nda şehit olan askerlerin fotoğrafları, mektupları, hatıraları da bu salonda yer alıyordu. Rehberleri onlara Çanakkale Savaşları’nın Türk milletinin bağımsızlık