Back to Top

Kimya Zümresi

Okulumuzda kimya dersi;

Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış  edindirmek,  bu  kavramların tarihsel  gelişimi,  bireysel,  sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem  çözmeye  geçiş mahareti sağlar.

 

Kimya dersi okulumuzda iki şekilde işlenmektedir.Birincisi, sınıf ortamında işlenen teorik kimya dersleri.İkincisi, Laboratuar ortamında işlenen pratik kimya dersleri.

 

Kimya, iki maddeyi birleştirip yeni bir madde üretme sanatıdır.Bu noktadan hareketle okulumuzda kimya laboratuarında çeşitli üretimler yapılmaktadır. Bugüne kadar kimya laboratuarında ürettiklerimiz arasında,

 • Tubitak projeleri
 • Müfredat Deneyleri
 • Gösteri Deneyleri
 • Doğal kremler
 • Sabunlar
 • Parfümler
 • Kristal taşlar
 • Kokulu taşlar
 • Çikolatalar
 • Lip balmlar
 • Kokulu mumlar
 • Sirkeler  bulunur.                      

Akademik açıdan okulumuzun başarısı yüksektir. Hafta sonu kursları, ofisler ve her hafta yapılan denemelerle öğrencilerimizin üniversiteye hazırlıkları desteklenmektedir.