Back to Top

Biyoloji Zümresi

Şefkat Okulları olarak dünya geleceğine yön verebilecek gençler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktayız. Biyoloji zümresi olarak ders anlatımı, deneysel çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda programlanan bilimsel sergi, konferans ve gezileri de öğrenmenin bir parçası saymaktayız. Her yıl belli sayıda eğitim gezileri ve seminerler düzenliyoruz. Ayrıca AB ERASMUS+ Projesi kapsamında çalıştığımız lise çağındaki öğrencilerin beslenmesiyle ilgili proje kapsamında farklı ülkelerle birlikte çalışmalar yapmaktayız. Bu da öğrencilerimizin hem bilimsel çalışma sürecini hem de farklı kültürleri öğrenme imkanı kazanmasını sağlamaktadır. Proje çalışmaları ayrıca; öğrenciye farklı bakış açıları kazandırmakta öz güveninin ve bilimsel problemlere yaklaşım tarzının gelişmesini sağlamaktadır. Öğrencilerle istişareler yapılarak, öğrencilerin fikirleri doğrultusunda uygulanacak projeler hazırlanmaktadır. Hazırlanan projelerle TÜBİTAK ve çeşitli kurumların organize ettiği ulusal ve uluslar arası proje yarışmalarına katılım sağlanmaktadır. Tüm bunların yanında 9. Sınıftan itibaren derslerimizde başladığımız üniversite hazırlık çalışmaları 11 ve 12. Sınıflarımızda büyük bir özveri ve titizlikle devam etmektedir.