Back to Top

Tarih Zümresi

Okulumuzdaki Tarih dersleri, Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurularak tarih bilinci kazandırmak, milli birlik ve beraberliğin önemini, sahip olduğumuz medeniyetin temel değerlerini kavratmak, kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacı ve sorumluluğunu kazandırma hedefindedir. Böylece ulusal ve evrensel değerlere sahip, insana ve ülkesine karşı sorumluluk bilinci benimsemiş ve olaylara daha geniş çerçeveden bakabilmeleri konusunda yol göstericidir. MEB müfredatı çerçevesinde anlatılan konular aynı zamanda TYT-AYT bilinciyle anlatılarak üniversiteye hazırlık kapsamında her zaman destek olur.