Back to Top
info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23
SliderÜniversite3
Banner_2020_Kazananlar -TOPLU-SON_Çalışma Yüzeyi 1
2020 YKS YÜZDELİK
AnaBanner_Topluve_2019
Print
ŞefkatBanner-Edeb
Dr.Mustafa_Korkutata-MODİFY
previous arrow
next arrow

Tarih Zümresi

Okulumuzdaki Tarih dersleri, Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurularak tarih bilinci kazandırmak, milli birlik ve beraberliğin önemini, sahip olduğumuz medeniyetin temel değerlerini kavratmak, kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacı ve sorumluluğunu kazandırma hedefindedir. Böylece ulusal ve evrensel değerlere sahip, insana ve ülkesine karşı sorumluluk bilinci benimsemiş ve olaylara daha geniş çerçeveden bakabilmeleri konusunda yol göstericidir. MEB müfredatı çerçevesinde anlatılan konular aynı zamanda TYT-AYT bilinciyle anlatılarak üniversiteye hazırlık kapsamında her zaman destek olur.