Back to Top

Coğrafya Zümresi

Okulumuzda coğrafya dersi öğretim programı bireysel farklılıklara ilişkin hassasiyetler göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Coğrafi bilginin öğretiminde iletişim teknolojilerinin kullanımına ve kazanımların günlük hayatla ilişkisine yönelik vurgular dikkate alınmaktadır. Öğrencilerimizin coğrafya biliminin temel kavram ve kuramlarını kullanarak araştırma yapabilmelerine, yeryüzüne ait temel unsurları hayatla ilişkilendirebilmelerine, ülkemize ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkabilmelerine imkan sağlayacak bir yetkinliğe ulaşmaları için çalışıyoruz.

Coğrafi bilgiye sahip olmanın “vatan bilinci’’ veya “tasarruf bilinci’’ gibi  kazanımları elde etmedeki  öneminin farkında olarak;  her bir öğrencimizin geleceğin erdemli, donanımlı bireyleri olmaları noktasında gayret ediyoruz.

Okulumuzda coğrafya programı MEB müfredatı dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bu program öğrencilerin akademik düzeyini artırmak amacı ile çeşitli dokümanlarla desteklenmektedir. Dört yıllık lise programının özellikle son iki yılında TYT ve AYT çalışmalarının da etkisiyle yoğunluğu daha da artırılmış bir çalışma uyguluyoruz.

Öğrencilerimizi TÜBİTAK veya benzeri yarışmalara yönelik proje hazırlamaları konusunda desteklenmelerinin yanında, çeşitli kazanımlar elde edebilecekleri yarışmalara yönlendirilmeleri konusunda da destekliyoruz.