Back to Top

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi

Eğitim ve toplum birbiriyle etkileşim halindedir. Eğitimden beklenenlerin gerçekleşmesi toplumun beklenti ve ihtiyaçlarının da göz önüne alınmasıyla mümkündür. Bu noktada din eğitiminin gerçekleştirmek istediği hedefler ile toplumun talep ve eğilimlerinin dengeli bir şekilde buluşturulması Şefkat Okulları olarak büyük bir öneme sahiptir

Toplumun temelinde manevi birlik ruhu vardır. Bu ruhun bizim toplumumuzda karşılığı “din”dir. Toplumumuzun zihni, duygusal ve kültürel dünyasında İslam’ın yönlendirme ve dönüştürücülüğü vardır. Din eğitimi toplumun manevi birliğinin korunup güçlendirilmesinde etkin rol üstlenebilir.

Sahip olduğumuzu bu sorumluluğun bilinciyle Şefkat Lisesi öğretmenleri ; sağlıklı bir din eğitimi ile, bireyin dini kültürlenme yolu ile toplumsallaşmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Kendi kültür ve toplum değerlerini benimseyen bireylerin toplumsal birlik ve huzurun tesis ve devamında büyük etkisi olacağını düşünen Şefkat lisesi Din kültürü ve Ahlak bilgisi dersi öğretmenleri öğrencilerimizin başarılarının yanında topluma faydalı olan,insani değerlere ve sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesini hedef olarak belirlemiştir.

“Milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin çocuklarımıza benimsetilmesi için çalışıyoruz.”