Back to Top

Fizik Zümresi

Fizik Bölümünün genel amaçları; öğrencinin,

 • Bilimin doğasını anlaması,
 • Öğrenmeyi öğrenmesi; Sorgulaması,
 • Bilme ve anlamaya istekli davranması,
 • Doğal çevrelere değer vermesi,
 • Bilimsel sürecin nasıl geliştiğinin farkında olması şeklinde sıralanabilir.

Nasıl Çalışıyoruz?

Temel düzey fizik derslerinde, öğrencilerin sadece zihinsel alanda bir gelişim sağlamalarını değil; aynı zamanda sorgulama, öğrenme ve doğal çevreyi tanımaları için Fiziğin günlük hayatla ilişkisini kurup hayatımızın her anındaki varlığını ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğunu anlatmaya çalışırız.

Ders işleme teknik ve yöntemlerimiz;

 • Akıllı tahta kullanarak öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak öğrenmelerini,
 • Haftalık – günlük verilen ödevler ile  öğrencilerin konuları tekrar etmesini sağlamaktayız.
 • Ders içi anlatımlarda öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları ve konu ile ilgili problem çeşitlerinin  çözümlerinin hızlı olması için, yaşam temelli bağlantıları, animasyonları ve deneyleri akıllı tahta kullanımı ile sınıf ortamında paylaşmaktayız.
 • Konu ile ilgili yaşam temelli bağlantıları proje ödevleri olarak öğrencilerimize verip öğrencilerle çalışmalar yapmakta ve çalışmaların sonuçlarını sınıfta arkadaşları ile paylaşmaktayız.
 • Öğrencilerimizin akademik ve düşünsel gelişimlerini artırmak amacıyla derslerimizde beyin fırtınası yaparak öğrencilerimizin yeni fikirler ve çözümler üretmeleri sağlamaktayız.
 • Laboratuvar ortamında ders ve deneyler yaparak bilimin ve sürecin farkına varmalarını sağlıyoruz.
 • Hazırlanan projelerle yurt içinde TÜBİTAK ve çeşitli kurumların proje yarışmaları ile yurt dışında düzenlenen çeşitli yarışmalara katılım sağlamaktayız.

Sevgili öğrencilerimize tavsiyelerimiz,

 • Sınıf ortamında konuyu dikkatli dinlemen ve öğretmeninden yüksek düzeyde yararlanmaya çalışman konuyu öğrenmeni kolaylaştıracaktır. Anlamadığın konuları biriktirmeden, ders ortamında ya da ders dışında en kısa sürede öğretmeninden tekrar etmesini istemelisin.
 • Derste öğretmeninin anlattığı her şey senin için gerekli ve önemlidir, unutma ki detaylar ve özel durumlar fizik dersinde öğrencilerin en çok yanılgıya düştükleri noktalardır. Derste çok dikkatli not tutmalı, öğretmenin anlattıklarını ve örnek soru çözümlerini ders notlarına eksiksiz geçirmelisin.
 • Fizik derslerinde başarılı olmak için evde de düzenli tekrar yapmalısın. Her gün olmasa bile dersinde öğrendiklerini düzenli ve sık aralıklarla gözden geçirmelisin. Öğretmeninin verdiği ödevleri mutlaka verildiği tarihlerde yapmalısın.
 • Ödevleri biriktirmen senin işini zorlaştıracaktır. Ders tekrarı yaparken derste çözülmüş soruları okuman sana bir fayda sağlamayacaktır. Soruları cevaplarına bakmadan kendin tekrar çözmelisin. Formülleri ezberlemenin çalışmış olmak anlamına gelmediğini bilmelisin. Kavramların anlaşılması için, o formüllerin nasıl oluştuğunu, nerede ve nasıl kullanılacağını da anlamalısın.
 • Her zaman neden, nasıl sorularını sorup mantıksal ilişkileri kurman gerekiyor. Evde tekrar yaparken not tutman, konuların akılda kalıcı olmasını kolaylaştıracaktır. Hem bu şekilde konuların birbiriyle olan ilişkilerini de daha kolay kavrayacaksın. Seviyene uygun ek kaynaklardan çalışabilirsin. Ne kadar çok soru çözersen konuya o kadar hakim olduğunu göreceksin.
 • Bir lise öğrencisi olarak, kendi sorumluluğunu alıp bu sorumlulukları başarıyla yerine getireceğine inanıyoruz.

Fizik Zümresi