Back to Top

Matematik Zümresi

Matematik Zümresi olarak, öğrencilerimizde matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, onlara matematiği sevdirmek, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmelerini sağlamak temel misyonumuzdur. Akademik kadromuzun çalışma prensibi “Hedef belirleme + Etkili planlama + Ekip İcraatı” şeklinde formüle edilebilir. Tüm etkinlikler ve uygulamalar öğrencilerimize girecekleri sınavlarda ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde gerekli olacak temel matematik kültürünü ve matematik becerilerini kazandırmak amacıyla planlanır.

Öğrenci merkezli ders
işlenir
, öğrencilerimiz derslerde aktiftir, katılımcıdır. Merak
uyandırmak, sevdirmek, başarabileceği duygusunu vermek esastır. Teknoloji, akıllı
tahta materyalleri, görsel unsurlar, grafik yorumlama etkin kullanılır, kolaydan
zora, parçadan bütüne gidilir. Öğrencinin dersi derste anlaması, uygulayarak
öğrenmesi, her gün düzenli tekrar yapması, bu amaçla ödevlendirilmesi ve
ödevlerin takibi sağlanır. Ödev kontrolü ile amaçladığımız aslında sorumluluk
bilinci kazandırma, yapması gerekenleri kendi başına planlama ve yürütme şuuru
kazandırmaktır. Bire bir anlatım, etüt ve ofislerle öğrencinin eksikleri
tamamlanır.

Matematik hazırbulunuşluk sınavı, her dönem başında olmak üzere yılda iki adet uygulanır. Öğrencilerin tatil dönemlerinde Matematik pratiği yaparak öğrendiklerini unutmamaları, eksiklerini tamamlamaları hedeflenmektedir. Her dönemin konularının öğrenciler tarafından tekrar gözden geçirilmesi, uzun vadeli olarak TYT ve AYT’ ye hazırlık sürecine katkı sağlamaktadır. Çalışan sorumluluk sahibi öğrencilerin tespit ve takdir edilmesine, eksiği ve ihmali bulunan öğrencilerin tedbir almasına imkan vermektedir.

 

Matematik Tutum Ölçeği, Eylül ayı içerisinde tüm sınıflarda matematik zümresi öğretmenleri tarafından uygulanır. Bu ölçek uygulamasıyla öğrencinin derse karşı tutumu ve çalışma alışkanlıkları ile ilgili bilgi edinmekle birlikte doğru yaklaşım ve çalışma yolları öğrenciye telkin edilir.

TYT-AYT hazırlıkları, 9. sınıftan başlanarak derslerin içeriğine yayılır, konu işlenirken ilgili YKS sorularına yer verilir, konuyla ilgili kaç soru çıktığı ve konunun önemi belirtilir. Her konu bitiminde konu tarama testi, ünite değerlendirme sınavları yapılarak konunun eksiksiz tamamlanması ve öğrencinin soru çözmede hız kazanması amaçlanır.10. sınıftan itibaren Matematik TYT deneme uygulamaları yapılır. Yaz döneminde kaynak tarama ödevi verilir. 11. sınıfta Cumartesi kursları ile TYT Matematik konularının büyük bölümünün bitirilmesi planlanır. 12. sınıflarda TYT-AYT ye ait tüm konular sınıfların ihtiyaçlarına göre temelden anlatılır. Öğrencimiz hiçbir alternatif arayışına girmeden, üniversite sınavı hazırlıklarını, tam odaklanarak, okul bünyemizde tamamlar.

9. ve 10. sınıflara
yönelik Geleneksel Matematik Yarışması,
1. Dönem iki farklı
günde düzenlenir. Tüm aşamalarında öğrencilerin aktif olduğu bir çalışma ile bu
yarışmalarda Matematiğe dair sunumlar, ünlü Matematikçilerin hayatları ve
katkıları, bilimsel, teknolojik gelişme haberleri ile mizah unsuru içeren
Matematik konulu videolar gösterilerek öğretici ve keyifli bir ortam tesis
edilir.

Liselerarası ve Uluslararası
Matematik yarışmalarına
geniş katılım sağlanarak,
öğrencilerimizin okul dışında da temsil imkanı bulmaları, girişkenliklerinin
artması ve Matematikle ilgili ek çalışmalar yapılması amaçlanır.