Back to Top

Kurumsal Kimlik

VİZYONUMUZ
 
Kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni yaklaşımlar geliştirerek,  Türkiye’de ve dünyada her bakımdan örnek alınabilecek bir eğitim kurumu haline gelmektir. 
 
 
MİSYONUMUZ
 
Özel Şefkat Eğitim Kurumları olarak, eğitim teknolojilerini bilen, kullanan ve her bakımdan öğrenciye model olabilen bir eğitim kadromuzla, öğrencilerimizi bireysel yeteneklerinin yanında, akademik, sosyal, ruhsal ve fiziksel olarak “her yönüyle” geliştirecek, bir eğitim ortamı oluşturmak ve uygulamaktır.
 
 
İLKELERİMİZ
 
1. Mesleki yetkinlik ve yeterlilik 
2. Planlı çalışma 
3. Ortak disiplin politikası 
4. Sürekli Öğrenme- Öğrenen Okul 
5. Öğrenmeyi Öğretme 
6. Karakter Eğitiminde Model Olmak ve önce karakterli insan yetiştirmek
 7. Yönetimde Şeffaf, adil ve tutarlı olmak 
8. Fırsat eşitliliği 
9. Eğitimde Süreklilik 
10. Milli Ve Manevi Değerlere Bağlılık 
11. Eğitimde kaliteden ödün vermemek
 
 
DEĞERLERİMİZ
  
1. İnsana Saygı 
2. Güvenilirlik 
3. Üretkenlik 
4. Pozitif Düşünce 
5. Sorumluluk 
6. Paylaşım 
7. Katılımcılık
8. Yenilikçilik ve Gelişimcilik 
9. Çözüm odaklılık 
10. Bilimsellik 
11. Sosyallik 
12. Sosyal Duyarlılık