Back to Top

Kişisel Verilerin korunması

ÖZEL ŞEFKAT OKULLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Özel Şefkat Okulları olarak, KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak için her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlemi almaktayız. Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Böylece saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bu kapsamda “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na ilişkin (KVKK) sizin haklarınız ve bizim yükümlülüklerimiz hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu kapsamda;
1) Okulumuza kayıt başvurusunda bulunan kişi olarak adınız, soyadınız ve öğrenciye yakınlık
derecenizden oluşan kişisel verileriniz,


2) Kayıt için başvurusu gerçekleştirilen öğrenciye ait adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğrafı, T.C. kimlik numarası, okulu, sınıfı, sürekli hastalığı olup olmadığı bilgisinden oluşan kişisel veriler,


3) Kayıtı gerçekleştiren öğrencinin annesi ve babasına ait adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, en son mezun olduğu okul, telefon, e-posta, adres, çalıştığı yer ve unvanından oluşan kişisel veriler, (Öğrencinin Okulumuza kayıt için başvuruda bulunabilmesi ve bu başvurunun Okulumuz  tarafından değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma hukuki nedenine dayalı olarak)


4) Üyelik, davetiye, seminer, konferans vb. etkinliklere katılım için gerekli görülen her türlü kişisel veriler,


5) Okulumuza gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka numarası, giriş-çıkış saatleri, ziyaret bilgileri ve diğer gerekli kişisel bilgileri,


6) Okulumuz ile ticari iş ilişkisi olan tarafların temsilcilerinin, çalışanlarının ve ilgililerinden işin niteliğine göre gerekli görülen kişisel veriler (Ad-Soyad, kimlik belgesi, imza sirküleri, yeterlilik belgeleri, mesleki bilgileri, meslek odası bilgileri, adli sicil bilgileri, araç plaka bilgileri, iş ilişkisi için gerekli olan hesap numarası, finansal bilgileri vb.)


Ayrıca, kayıt başvurusunda bulunulan öğrencinin;
1) Annesi ve babasına ait kişisel verisi ile,


2) Özel Şefkat Okullarında eğitim gören kardeşinin adı, soyadı ve doğum tarihinden oluşan kişisel verileri, Okulumuzda uygulanan özel indirim oranlarından faydalanılabilmesi amacıyla KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrası uyarınca ¨sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması¨ hukuki nedenine dayalı olarak, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde teknik hizmet sağlayıcılarımızla ve işbirliği içinde bulunduğumuz iş ortaklarımızla amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılabilmektedir.

Şefkat Okulları