Özel Bahçelievler Şefkat İlköğretim Okulu

info@sefkat.k12.tr     (0212) 550 0976
previous arrow
next arrow
Slider

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmeti verir.

Şefkat Okulları; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin daha başarılı bireyler olmalarını sağlamak için;

Sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek,

Akademik başarılarını yükseltmek,

Problem ve sorun alanlarında çözüm bulmalarına yardımcı olmak

amacıyla öğretmen, idareci ve ailelerle tam bir eşgüdüm içerisinde psikoloji ve eğitim alanındaki en son bilgilerden yararlanarak çalışmaktadır

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca kişisel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için her sınıf düzeyinde programlar, yapılandırılmış grup çalışmaları, sınıf  içi rehberlik çalışmaları ve bireysel görüşmeler yapmaktadır. Öğrencilerimiz verimli ders çalışma yöntemleri, zamanı planlama ve moral – motivasyon konularında desteklenerek,problem ve sorun alanlarında çözüm bulmalarına yardımcı olunarak, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimleri takip edilmektedir.

Akademik Başarı Takibi

Öğrencilerimizin akademik başarılarının takibi, rehberlik servisinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Öğrencilerin sınav ve sözlü notları, ders içinde ki durumları takip edilerek durumu yetersiz görülen öğrenciler bireysel görüşmelere alınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin lise, meslek ve ders seçimi konusunda doğru kararlar alabilmeleri için ilkokul sınıfından itibaren test ve envanter uygulamaları, kariyer günleri etkinliği, mezun öğrencilerle sohbet günleri gibi çeşitli çalışmaları yapılmaktadır.

Ailelere Yönelik Çalışmalar:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin aileleri için de faydalanabilecekleri veya ihtiyaç duyabilecekleri  konularda her düzeyde ihtiyaca yönelik; veli konferansları, veli bilgilendirme toplantıları ve konusunda uzman kişilerin davet edildiği konferans ve paneller organize etmektedir.