Çanakkale zaferimizi akıllarda kalıcı kılabilmek adına Sosyal Bilgiler Zümresi olarak çanakkale zaferi otobüsünü okulumuza getirdik. Savaş döneminden kalan aletler ile ve ilgi çekici objeler ile öğrencilerimizde çanakkale zaferi bilinci oluşturmayı amaçladık.