Tembihname, Malcolm X hayatının anlattıldığı tiyatral semineri ile okulumuzdaydı. Tembihname ekibine çok teşekkür ederiz