Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürü, uzman psikolojik danışman Mehmet Hilmi EREN öğretmenlerimize yönelik olarak eğitimde iletişimin önemine dair bir sunum yaptı. Eğitimde iletişimin etkileri, veli-öğrenci-öğretmen etkileşiminde olması gerekenleri ve kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen bir eğitimcinin sahip olması gereken nitelikleri hayatında uyguladıklarıyla beraber sıralayan hocamızdan istifade ederek verimli bir gün geçirdik.