Twitter’a Edep Tuşu

‘‘Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur.’’ (İsra suresi 36.ayet) Twitter sanal dünyanın modern dedikodu merkezidir. İletişimi kolaylaştırmış fakat insanlar arası ilişkilere bir o kadar zarar veren, sahte paylaşımlarla, yalan haberlerle insanların canını yakıyor olan sosyal ağ. ‘Çamur at, izi kalsın’ deyiminin gerçekleştiği yer. Herkesin…

Read more

Matematikle İmtihanımız

Son Pısa (2018) sınavlarında 72 ülke arasında;  matematikte 42. sırada yer aldık. Matematik alanında ortalama puan 459, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı 489 iken ülkemizin matematik puanı 454 olarak gerçekleşti. Bizim durumumuz böyle iken matematikte 591 puanla Çin birinci oldu. Onu sırasıyla Singapur, Hong Kong ve Estonya izledi. Son üç yılda matematik alanında 6 sıra…

Read more

Öğrenciler Kültürel Gezilere Neden İlgi Duymuyor?

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal etkinlikler yönetmeliğinde aynen şöyle diyor: “Eğitim kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık,…

Read more