Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Becerisi Ve Dijital Öğrenme

Öğretmenlerin Dijital OkuryazarlıkBecerisi Ve Dijital Öğrenme Teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler ve yeniliklerhayatın her alanını etkilediği gibi eğitim ve öğretim alanında da çok ciddideğişiklileri beraberinde getirdi. İnsanların bilgi kaynakları otuz kırk yılöncesine göre şimdi çok daha farklı. … Bakınız 1960’lıyıllarda yüzde 26’sı yazılı kaynaklardan elde ediliyor bilginin. 1980’lerdeyüzde 12, 2008’ gelindiğinde ise yüzde 9, giderek…

Read more

Hangi Ebeveynlik Daha Doğru?

25 yıldır öğretmenlik, idarecilik yapmış, binlerce veli ve öğrenci ile temas kurmuş bir eğitimciyim. Çok farklı tutum ve davranış sergileyen ebeveynler gördüm, tanıdım. Öğretmene yüzde yüz güvenen, eti senin kemiği benim diyen geleneksel anne baba modelinden, çocuğumun kılına dokunulursa okulu yakarım diyen yeni nesil veliye kadar birbirine tamamen zıt tutum ve davranış sergileyen velilerle karşılaştım….

Read more