Daha iyisini yapmak mümkün iken

Bazen bir işi yaptıktan sonra şu soruyu kendi kendimize sorarız; daha iyisini yapabilir miydim?  Genellikle evet, daha iyisini yapabilirdim şeklinde cevap verilir bu soruya. Kimi zaman da başka birisi bu soruyu sorar. Yapmış olduğunuz bu işi daha iyi yapmanız mümkün müydü diye. O zaman da genellikle evet, daha iyisini yapmam mümkündü, deriz. Peki, daha iyisini…

Read more

Yolun başı

Dertlenmeli, dert edinmeli Değil mi ki bülbül dert sahibi Gül değil midir ki çekilir kılan bülbülün sesini Asırlardan bize seslenir şair Necati Her ateş ibtida  şererden zuhur eder Yangın bir kıvılcım ile başlar imiş Muallime gerek talebesi ve dahi talebesinin derdi O vakit doğacaktır inancın güneşi. Gül ile bülbül olmalı muallim ve talebesi Biri hakkı…

Read more

Eğitime Adanmış Bir Ömür, Muzaffer Oğuz

Geçtiğimiz yıl 46.yılını çalışarak öğretmenliğe veda eden, mesleğine, öğrencilerine âşık bir öğretmenden söz etmek istiyorum: Adı Muzaffer Oğuz. Onu tanıdığım için çok şanslıyım. 21 yıldır aynı okulda onunla görev yapıyorum. Onun âkil adamlığına, mesleki donanımına, çözüm odaklı yaklaşımına ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisine hayran olmamak mümkün değildir. İstedim ki böylesine özverili, sıra dışı, binlerce öğrenciye…

Read more

Öğretmen Daha Az, Öğrenci Daha Çok Konuşmalı

Derste konuşma süresine bakıldığında öğretmenlerin yüzde yetmiş, seksen oranında, öğrencilerin ise yüzde yirmi, otuz oranında konuştukları görülür. Yapmış olduğum ders gözlemlerinde bu durumu defalarca tespit etmişimdir. Kırk dakikalık bir dersin neredeyse otuz dakikasında öğretmenin konuştuğunu, öğrencilerin bazen hiç söz almadan, ya da birkaç dakikayı geçmeyen kısa sürelerde konuşma yaparak dersi bitirdiklerine şahit oldum. Öğretmenler genellikle…

Read more

Farklılıklara tahammül ve kişinin kendini tanıması

“Uzun zamandan beri, kendime ilişkin gerçekleri keşfedip duruyorum. Sanki beni ben yapanların neler olduğunu, yani bana ait gerçekleri çözmek için yıllardır deney yapmış gibiyim”.  Aynı zamanda öğretmenlik de yapan Andrew Celementes, Karne Oyunu adıyla Türkçeye çevrilen eserinde uzun uzadıya sıradışı bir öğrencinin okul hayatından ve kişinin kendini tanımasından söz ediyor.  “O gün kendim hakkında bazı…

Read more

Okulun Varlık Nedeni Nedir?

Öğrencilerin belirli bir plan dâhilinde eğitim ve öğretim gördüğü kurumlara okul denir.

Okulun gerçek gayesinin çocukları yetiştirmek olduğunu biliyoruz.

Yüzyıllardır okullar hayatımızda varlıklarını sürdürüyor. Sonuçları ise tartışma konusu. Okuldan memnun olanlar olduğu gibi, memnun olmayanlar da oldukça fazla. Birçok insan okul yüzünden mutsuz olmuş…

Read more

Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Becerisi Ve Dijital Öğrenme

Öğretmenlerin Dijital OkuryazarlıkBecerisi Ve Dijital Öğrenme Teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler ve yeniliklerhayatın her alanını etkilediği gibi eğitim ve öğretim alanında da çok ciddideğişiklileri beraberinde getirdi. İnsanların bilgi kaynakları otuz kırk yılöncesine göre şimdi çok daha farklı. … Bakınız 1960’lıyıllarda yüzde 26’sı yazılı kaynaklardan elde ediliyor bilginin. 1980’lerdeyüzde 12, 2008’ gelindiğinde ise yüzde 9, giderek…

Read more

Hangi Ebeveynlik Daha Doğru?

25 yıldır öğretmenlik, idarecilik yapmış, binlerce veli ve öğrenci ile temas kurmuş bir eğitimciyim. Çok farklı tutum ve davranış sergileyen ebeveynler gördüm, tanıdım. Öğretmene yüzde yüz güvenen, eti senin kemiği benim diyen geleneksel anne baba modelinden, çocuğumun kılına dokunulursa okulu yakarım diyen yeni nesil veliye kadar birbirine tamamen zıt tutum ve davranış sergileyen velilerle karşılaştım….

Read more