Farklılıklara tahammül ve kişinin kendini tanıması

“Uzun zamandan beri, kendime ilişkin gerçekleri keşfedip duruyorum. Sanki beni ben yapanların neler olduğunu, yani bana ait gerçekleri çözmek için yıllardır deney yapmış gibiyim”.  Aynı zamanda öğretmenlik de yapan Andrew Celementes, Karne Oyunu adıyla Türkçeye çevrilen eserinde uzun uzadıya sıradışı bir öğrencinin okul hayatından ve kişinin kendini tanımasından söz ediyor.  “O gün kendim hakkında bazı…

Read more

Okulun Varlık Nedeni Nedir?

Öğrencilerin belirli bir plan dâhilinde eğitim ve öğretim gördüğü kurumlara okul denir.

Okulun gerçek gayesinin çocukları yetiştirmek olduğunu biliyoruz.

Yüzyıllardır okullar hayatımızda varlıklarını sürdürüyor. Sonuçları ise tartışma konusu. Okuldan memnun olanlar olduğu gibi, memnun olmayanlar da oldukça fazla. Birçok insan okul yüzünden mutsuz olmuş…

Read more

Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Becerisi Ve Dijital Öğrenme

Öğretmenlerin Dijital OkuryazarlıkBecerisi Ve Dijital Öğrenme Teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler ve yeniliklerhayatın her alanını etkilediği gibi eğitim ve öğretim alanında da çok ciddideğişiklileri beraberinde getirdi. İnsanların bilgi kaynakları otuz kırk yılöncesine göre şimdi çok daha farklı. … Bakınız 1960’lıyıllarda yüzde 26’sı yazılı kaynaklardan elde ediliyor bilginin. 1980’lerdeyüzde 12, 2008’ gelindiğinde ise yüzde 9, giderek…

Read more

Hangi Ebeveynlik Daha Doğru?

25 yıldır öğretmenlik, idarecilik yapmış, binlerce veli ve öğrenci ile temas kurmuş bir eğitimciyim. Çok farklı tutum ve davranış sergileyen ebeveynler gördüm, tanıdım. Öğretmene yüzde yüz güvenen, eti senin kemiği benim diyen geleneksel anne baba modelinden, çocuğumun kılına dokunulursa okulu yakarım diyen yeni nesil veliye kadar birbirine tamamen zıt tutum ve davranış sergileyen velilerle karşılaştım….

Read more