A CEVAP AÇIKLAMA
1 B Doğru bilgi: Yavuz Sakaryalı değildir.
2 C  
3 D  
4 C  
5 D  
6 C  
7 B Her sözcük kendinden önceki sözcüğün son iki harfi ile başlıyor.
8 A A=3, S=5, I=9, L=7
9 A  
10 B  
11 C Diğerleri ölçülebilir, İYİ-KÖTÜ ölçülemez.
12 B Sakarya ve Aksaray anagram (aynı harflerden oluşan) sözcüklerdir. Buna göre Kayseri sözcüğünün anagramı Kasiyer sözcüğüdür.
13 A Haftanın günlerinin son iki harfi sıralanmıştır.
14 D Yüzler basamağındaki sayılar birer artarken, onlar basamağı birer azalıyor. Birler basamağındaki sayılar ise ikişer azalıyor.
15 A  
16 B  
17 C  
18 B  
19 D  
20 D  
21 C Üstteki sayı ile ortadaki sayının çarpımı, alttaki iki sayının toplamını veriyor.
22 C Karenin içinde; üçgen ve daire saat yönünün tersinde, kare saat yönünde yer değiştiriyor.
23 A Şekil kenar sayıları 3-5-7 şeklinde değişirken, içindeki şekillerin sayısı 3-2-1 şeklinde değişiyor.
24 D Her aşamada alttaki şekil üste çıkarak yer değiştiriyor.
25 B Her karede üst köşedeki sayıların farkı sol alt köşede, üst köşedeki sayıların toplamı sağ alt köşede yazıyor.
26 A Otoparkın Alt katında 2 araç, üst katında 2 araç, toplamda 4 araç vardır.
27 A B+S+G=30, R+S+G=34, R+B+G=26, R+B+S=36, 3 x (R+S+B+R) = 126, 126/3=42
28 D  
29 C Her iki listede de 24. Olduğuna göre kendisinden sonra 23 kişi daha vardır. 24+23=47
30 B Mustafa’nın yaşı: 36/4=9, Annesi ve Mustafa’nın bugünkü yaşları toplamı: 36+9=45, 9’un 7 katı olması için 45 sayısına 2x9 eklenmelidir.

Katılım Şartları

KatilimSartlari

SayfaAlt